Psikoloji Fakültesi Lisans Ders Bölümü

SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ - PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ

1. Yarıyıl
 No  Ders Adı  AKTS
 1 Psikolojiye Giriş 6
 2 Algı Psikolojisi 6
 3 Makedonca I 6
 4 Seçmeli Alan Dersi 6
  Fizyolojik Psikoloji 6
  Psikoloji Tarihi 6
 5 Seçmeli Üniversite Dersi 6
2. Yarıyıl
 No  Ders Adı  AKTS
 1 Bilişsel Süreçler 6
 2 Duygu ve Motivasyon 6
 3 Makedonca II 6
 4 Seçmeli Alan Dersi 4
  Betimsel İstatistik 6
  Deneysel Sosyal Psikoloji 8
5 Seçmeli Üniversite Dersi 6
6 Uygulamalı Eğitim / Staj 2

3. Yarıyıl
 No  Ders Adı  AKTS
 1 Çocukluk ve Ergenlik Psikolojisi 6
 2 Çıkarımsal İstatistik 6
 3 Mesleki İngilizce I 6
 4 Seçmeli Alan Dersi 6
  Psikolojik Testler 6
  Psikoterapi Kuramları 6
Seçmeli Üniversite Dersi 6
4. Yarıyıl
 No  Ders Adı  AKTS
 1 Yetişkinlik ve Yaşlılık Psikolojisi 6
 2 Kriz Dönüşümü 6
 3 Mesleki İngilizce II 6
 4 Seçmeli Alan Dersi 6
Engelli Psikolojisi 6
  Siyaset Psikolojisi 8
Seçmeli Üniversite Dersi 6
Uygulamalı Eğitim / Staj 6

6. Yarıyıl
 No  Ders Adı  AKTS
 1 Sosyal Psikoloji 8
 2 Nicel Araştırma Yöntemleri 8
 3 Genel Psikopatoloji 8
 4 Seçmeli Alan Dersi 6
  Kişisel Gelişim Psikolojisi 6
  Sosyal algı ve etkileşim 6
 5 Seçmeli Alan Dersi 6
  Gelişimsel Psikopatoloji 6
  Prososyal Davranış 6

7. Yarıyıl
 No  Ders Adı  AKTS
 1 Klinik Psikoloji 6
 2 Pedagojik Psikolojisi 6
 3 Yönetim Psikolojisi 6
 4 Seçmeli Alan Dersi 6
  Psikoloji ve Stres 6
  Pozitif Psikoloji 6
Seçmeli Alan Dersi 6
  Kriz Yönetimi 6
  Pazarlama Psikolojisi 6
8. Yarıyıl
 No  Ders Adı  AKTS
 1 Endüstri ve Örgüt Psikolojisi 6
 2 Psikolojik Danışmanlık ve Psikoterapi 6
Seçmeli Alan Dersi 6
  Psikoloji Öğretim Metodolojisi 6
  Yönetim Psikolojisi 6
Seçmeli Alan Dersi 6
Çocuk ve Ergen Psikopatolojisi 6
  Kariyer ve Organizasyon/ Staj 4
5 Bitirme Ödevi 8